Kontakte

Schule
Orientierungsschule Plaffeien
Schulhausweg 10
1716 Plaffeien

Tel. 026 419 19 55
Mail: sekretariatatos-plaffeien [dot] ch